Söra Södra Samfällighet

 

Söra Södra är ett lugnt och trevligt bostadsområde med närhet till centrum och allmänna färdmedel, som bussar och Roslagsbanan. Området har stora grönområden med gräsmattor, flera lekplatser, bollplan och boulebana. Området har en omedelbar närhet till havsbad och stora skogsområden.

Samtliga husägare är delägare i Söra Södra Samfällighetsförening, som sköter förvaltningen av garagen, parkeringsplatser, grönområden, lekplatser, fibernät och allmänbelysning.

Enklare skötsel av området sköts av medlemmarna själva och detta sker huvudsakligen på städdagar vår och höst, som organiseras av områdesvärdarna, minst en per område A, B, C och D. Städdagarna brukar avslutas med korvgrillning eller liknade. Garanterat trevligt!

Vårens städdag 2024 äger rum lördagen 4 maj, samling kl. 10:00 vid sedvanlig plats.

Höstens städdag 2024 äger rum lördagen 19 oktober, samling kl. 10:00 vid sedvanlig plats.

Husägarna ansvarar för att hålla det prydligt runt omkring sin egen fastighet. Det är också varje husägares skyldighet att se till att hålla gångvägen fri framför sin fastighet, så att utryckningsfordon kan komma fram.

Tillsammans hjälps vi åt att hålla vårt område välskött, så att det förblir trivsamt och attraktivt.

OBS! Regler för installation och användning av laddare för elbil:

  • Elbil får under inga omständigheter laddas i de befintliga eluttagen i garagen, utan endast i ett särskilt anpassat eluttag (s.k. laddbox). 
  • Eluttag (laddbox) för laddning av elbil får installeras i samfällighetens garage efter tillstånd från styrelsen. 
  • Det åligger fastighetsägaren att på egen bekostnad installera eluttag som är godkänt för laddning av elbil, samt enskild elmätare. Installationen skall göras av certifierad installatör. Elmätaren skall placeras i skåpet med andra elmätare som hör till garaget. Fastigheten får kvittera ut en nyckel till elskåpet.
  • Installationen skall godkännas av styrelsen och intyg från certifierad installatör skall delges styrelsen, innan utrustningen får tas i bruk.
  • Fastighetsägaren åläggs att läsa av elmätaren den sista dagen i varje månad och meddela samfällighetens kassör (email hidden; JavaScript is required) om mätarställningen. Fastighetsägaren faktureras därefter av kassören för den andel av den totala elförbrukningen som hänförs till den enskilda mätaren.
  • Styrelsen har rätt att när som helst kontrollera mätarställningen på den enskilda elmätaren.
  • Styrelsen har rätt att när som helst dra tillbaka tillståndet att använda utrustningen, till exempel om fastighetsägaren inte följer de ovan angivna reglerna. Eventuell borttagning av utrustningen bekostas av fastighetsägaren.

Söra Södra Samfällighet – April 2023

Inbrottsinformation inför semester och annan bortresa 2024