Söra Södra Samfällighet

Söra Södra är ett lugnt och trevligt bostadsområde med närhet till centrum och allmänna färdmedel, som bussar och Roslagsbanan. Området har stora grönområden med gräsmattor, flera lekplatser, bollplan och boulebana. Området har en omedelbar närhet till havsbad och stora skogsområden.

Samtliga husägare är delägare i Söra Södra Samfällighetsförening, som sköter förvaltningen av garagen, parkeringsplatser, grönområden, lekplatser, fibernät och allmänbelysning.

Enklare skötsel av området sköts av medlemmarna själva och detta sker huvudsakligen på städdagar vår och höst, som organiseras av områdesvärdarna, minst en per område A, B, C och D. Städdagarna brukar avslutas med korvgrillning eller liknade. Garanterat trevligt!

Vårens städdag 2023 äger rum lördagen 6 maj, samling kl. 10:00 vid sedvanlig plats.

Höstens städdag 2023 äger rum lördagen 21 oktober, samling kl. 10:00 vid sedvanlig plats.

Husägarna ansvarar för att hålla det prydligt runt omkring sin egen fastighet. Det är också varje husägares skyldighet att se till att hålla gångvägen fri framför sin fastighet, så att utryckningsfordon kan komma fram.

Tillsammans hjälps vi åt att hålla vårt område välskött, så att det förblir trivsamt och attraktivt.

OBS! Regler för installation och användning av laddare för elbil:

Söra Södra Samfällighet – April 2023

Inbrottsinformation inför semester och annan bortresa 2023