Styrelse och områdesvärdar

 

Ordförande: email hidden; JavaScript is required
Hans Ragert, 070-556 78 34, Sörav. 133

Sekreterare: email hidden; JavaScript is required
Sven-Erik Svensson, 070-625 85 27, Sörav. 91

Kassör: email hidden; JavaScript is required
Ulf Söderström, 070-730 74 47, Sörav. 143

Ledamot:
Monica Ramström, 0708-543555, Sörav. 103,

email hidden; JavaScript is required

Anette Blomgren, 070-787 17 79, Sörav. 139

Suppleant:
Renée Norborg, 070-214 65 05, Sörav. 129

Carita Ekblom, 073-787 00 88, Sörav. 123

Områdesvärdar:

Område A

Ola Martis, 073-688 22 10, Sörav. 141

Område B

Anette Blomgren, 070-787 17 79, Sörav. 139

Per Ardfors, 070-497 23 43, Sörav. 127

Område C

Sven-Erik Svensson, 070-625 85 27, Sörav. 91

Hans Mattiasson, 070-594 91 90, Sörav. 87

Område D

Charlotte Stridbeck Bolin, 072-0114694, Sörav. 11

Robert Holmberg, 070-063 16 21, Sörav. 7

 

Ansvarig för hemsidan:  Sven Böhlin, Sörav. 95

email hidden; JavaScript is required

 

Arbetsbeskrivning för  områdesvärdar

 • Områdesvärd skall ha en nyckel till förrådet och en per elskåp i området
 • Rapportera till styrelsen om åtgärder som behöver utföras
 • Köpa in och lämna ut lampor till fasad- och garagearmaturer som tillhör samfälligheten
 • Vid behov delta i styrelsemöte för underhåll av gemensamma ytor
 • Samordnare för vår- och höststäddagen
 • Ta fram snöskyfflar när första snön kommit samt ställa tillbaka dem när våren återvänt

Förberedelser och arbetsuppgifter inför städdagen

 • Vara sammankallande genom anslag vid soprum
 • Planera för vad som ska göras på städdagen
 • Sköta inköp för lunch för max. 500 kr
 • Lämna kvitton till kassören efter varje inköp av lampor, mat m.m.
 • Lämna närvarolista till kassören efter höststädning
 • Arbetsplanering där följande alltid ska göras:
  • Se till att soprum rengörs
  • Rengöra sopkärl utanpå (Roslagvatten rengör på beställning inuti, vilket skall vara klart inför vårstädningen)
  • Rensning av gemensamma rabatter
  • Lekplatserna rensas, krattas och städas
  • Tvätta gungställningar, rutschkanor m.m.