Styrelse och värdar

Ordförande email hidden; JavaScript is required
Hans Ragert 070-556 78 34 /Sörav. 133
Sekreterare email hidden; JavaScript is required
Sven-Erik Svensson 070-625 85 27 /Sörav. 91
Kassör email hidden; JavaScript is required
Ulf Söderström 070-730 74 47/Sörav. 143  
Ledamot
Peter Wunder 070-581 33 93 /Sörav. 57
Anette Blomgren 070-787 17 79 /Sörav. 139
Suppleant
Marie Jerbrant 073-933 54 65/ Sörav.159
Carita Ekblom, 073-787 00 88/Sörav. 123

Värdar

Område A
Ola Martis 073-688 22 10 /Sörav. 141
Område B
Anette Blomgren 070-787 17 79 /Sörav. 139
Per Ardfors 070-497 23 43 /Sörav. 127
Område C
Sven-Erik Svensson 070-625 85 27 /Sörav. 91
Hans Mattiasson 070-594 91 90 /Sörav. 87
Område D
Görel Bergkvist 073-034 04 79/Sörav. 43

 

Arbetsbeskrivning för  värdar

 • Ska ha nyckel till förrådet och en per elskåp i området.
 • Rapportera till styrelsen om åtgärder som behöver utföras.
 • Köpa in och lämna ut lampor till fasad och garagearmatur som tillhör samfälligheten
 • Vid behov delta i styrelsemöte för underhåll av gemensamma ytor.
 • Samordnare för vår- och höststäddagen
 • Ta fram snöskyfflar första snön kommit samt ställa tillbaka dem när våren återvänt

Förberedelser och arbetsuppgifter för städdagen

 • Vara sammankallande genom anslag vid soprum
 • Planera för vad som ska göras på städdagen
 • Sköta inköp för lunch för max. 500 kr
 • Lämna kvitton till kassören efter varje inköp av lampor, mat mm
 • Lämna närvarolista kassören efter höstädning
 • Arbetsplanering där följande alltid ska göras
  • Se till att soprum rengörs
  • Rengöra sopkärl utanpå (Roslagvatten rengör på beställning inuti,som ska vara klart inför vårstädningen)
  • Rensning av gemensamma rabatter
  • Lekplatserna rensas. krattas och städas
  • Tvätta gungställningar, kanor mm

Webbplatsansvarig:  Sven Böhlin, email hidden; JavaScript is required