Styrelse och områdesvärdar

Ordförande email hidden; JavaScript is required
Hans Ragert, 070-556 78 34, Sörav. 133
Sekreterare email hidden; JavaScript is required
Sven-Erik Svensson, 070-625 85 27, Sörav. 91
Kassör email hidden; JavaScript is required
Ulf Söderström, 070-730 74 47, Sörav. 143  
Ledamot
Helen Lindahl, 070-988 53 47, Sörav. 65
Anette Blomgren, 070-787 17 79, Sörav. 139
Suppleant
Robert Holmberg, 070-063 16 21, Sörav. 7
Carita Ekblom, 073-787 00 88, Sörav. 123

Områdesvärdar

Område A
Ola Martis, 073-688 22 10, Sörav. 141
Område B
Anette Blomgren, 070-787 17 79, Sörav. 139
Per Ardfors, 070-497 23 43, Sörav. 127
Område C
Sven-Erik Svensson, 070-625 85 27, Sörav. 91
Hans Mattiasson, 070-594 91 90, Sörav. 87
Område D
Görel Bergkvist, 073-034 04 79, Sörav. 43

 

Arbetsbeskrivning för  områdesvärdar

 • Områdesvärd skall ha en nyckel till förrådet och en per elskåp i området
 • Rapportera till styrelsen om åtgärder som behöver utföras
 • Köpa in och lämna ut lampor till fasad- och garagearmaturer som tillhör samfälligheten
 • Vid behov delta i styrelsemöte för underhåll av gemensamma ytor
 • Samordnare för vår- och höststäddagen
 • Ta fram snöskyfflar när första snön kommit samt ställa tillbaka dem när våren återvänt

Förberedelser och arbetsuppgifter inför städdagen

 • Vara sammankallande genom anslag vid soprum
 • Planera för vad som ska göras på städdagen
 • Sköta inköp för lunch för max. 500 kr
 • Lämna kvitton till kassören efter varje inköp av lampor, mat m.m.
 • Lämna närvarolista till kassören efter höststädning
 • Arbetsplanering där följande alltid ska göras:
  • Se till att soprum rengörs
  • Rengöra sopkärl utanpå (Roslagvatten rengör på beställning inuti, vilket skall vara klart inför vårstädningen)
  • Rensning av gemensamma rabatter
  • Lekplatserna rensas, krattas och städas
  • Tvätta gungställningar, rutschkanor m.m.

Webbplatsansvarig:  Sven Böhlin, email hidden; JavaScript is required