Trivselregler och regler för bilar/elbilar

Värna god grannsämjans genom att berätta om du ska ha fest, reparera huset mm som kan störa grannarna och användning av fyrverkeripjäser inom Samfällighetens område är inte tillåtet.

Avverkning/plantering

Inom vårt område finns, som tidigare nämnts, grönområden som sköts av oss medlemmar gemensamt. När det gäller plantering/fällning av träd och buskar på de allmänna grönområdena, måste beslut tas av styrelsen innan detta sker.

Som husägare ansvarar du för att hålla det prydligt runt egna fastigheten så att det förblir trivsamt och attraktivt  

Bilar och parkering

  • Bilkörning på gångvägar får ske vid behov.
  • Parkering på tillfartsvägarna är inte tillåten.
  • På grund av bristen på parkeringsplatser måste befintliga platser utnyttjas för tillfällig parkering av fordon, varför uppställning av husvagnar, släpvagnar, körodugliga/avregistrerade fordon ej är tillåten.
  • Vid innehav av flera bilar ska en parkeras i garaget.
  • Tvättning och reparation av fordon får ej ske inom området.

Det är absolut förbjudet att dra el-kabel från garage/fastighet över parkeringen!

Garage, är en uppställningsplats för fordon och inte avsett för något annat.

  • Garagedörrarna ska alltid vara låsta.
  • Bensindrivna värmare får ej användas.
  • Elektrisk motorvärmare och kupévärmare ska kopplas via tidur för att begränsa inkopplingstiden till max 2 timmar.
  • Svetsning är ej tillåten.

Här kan du läsa om reglerna för förvaring i gemensamhetsgarage:

https://sorasodra.se/wordpress/wp-content/uploads/Regler-for-forvaring-i-gemensamhetsgarage-2023-06.pdf

Här kan du läsa om reglerna för laddning av elbil:

https://sorasodra.se/wordpress/wp-content/uploads/Regler-for-laddbox-elbil-2023-04.pdf

 

Öppna spisar/braskaminer/grillning:

Ta hänsyn till dina grannar då du eldar i öppen spis/braskamin. Elda med torr ved, vilket också ger bästa värmevärdet. Absolut förbjudet att elda med målat eller tryckimpregnerat virke, briketter, plast och annat skräp/avfall, och tänk även på hälsoriskerna vid eldning med fuktig ved! Tänk på brandrisken vid för hård eldning i vanlig braskamin avsedd för enbart trivseleldning!

Vid grillning utomhus är det förbjudet att använda ved!

Här kan du gärna läsa viktig information från Naturvårdsverket om eldning med ved i kamin, spis och ugn:

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/luft-och-klimat/vedeldning/elda-med-ved-i-kamin-spis-och-ugn/

 

Sophantering

Sopkärlen är enbart avsedda för hushållssopor!

Tidningar, glas, plåt-, plast- och pappförpackningar lämnas närmast vid Margretelundsvägen vid Flaggfabriken/Frödins Rör.

Grovsopor lämnas på Brännbackens återvinnningscentral

 På förekommen anledning är det obligatoriskt att plocka upp efter sin hund!