Grannsamverkan & kontakter

Söra Södra har följande mejladresser:

email hidden; JavaScript is required  – gäller förslag och synpunkter som gäller området

email hidden; JavaScript is required – gäller frågor om den egna samfällighetsavgiften 

Grannsamverkan

Inbrottsinformation juni 2022

I vårt område har vi grannsamverkan och det är bra om ni går in på samverkan mot brott där det finns mycket användbart material både för grannsamverkan och vad man kan göra  i egna hemmet för att förebygga brott.

För inbrott och problem i området vänder ni er i första hand till Polisen på telefon 114 14.

Externa kontakter

EON, elleverantör

Bredbandsbolaget, TV-utbud

Teknikbyrån,   fiberkabeln

Roslagsvatten.se/osteraker, vatten och avloppsproblem m.m.  

Jourtelefon till Roslagsvatten utanför arbetstid: 08-7680314 

 

Avfallshantering

Soprum och platskärl finns inom varje område, där enbart hushållssopor får slängas. Källsortering av t.ex. returpapper, plast och kartonger görs av husägaren själv och lämnas på närmaste miljöstation.

Grovsopor  får varje husägare själv frakta till Brännbackens återvinningscentral.

Detaljerad information om avfallshanteringen, öppettider m m, finns bl.a. i Miljökalendern, som delas ut till alla hushåll en gång per år av Roslagsvatten AB, www.roslagsvatten.se och Österåkers kommun, www.osteraker.se.

Kontaktpersoner i styrelsen för akuta frågor angående vatten, avlopp och el, som rör samfälligheten är Hans Ragert, som kan upplysa om vilket företag man ska vända sig till och kan samtidigt informera om vad som är samfällighetens resp. den enskilde fastighetsägarens ansvar, om tveksamhet råder.

 

ÖVRIGT

Ovälkomna gäster under husgrunden

Det är varje fastighetsägares skyldighet att åtgärda dessa problem har vi tagit fram några lösningar på problemet och prisuppgifter från byggvaruhus.

1.   Armeringsnät, som bockas och sätts fast i husgrunden och senare täcks av jord

Fungerar när hålen är väl avgränsade och inte så djupa och för att jorden inte ska rinna in under huset kan man fästa markväv på armeringsjärnet.

Prisuppgift för ett armeringsnät i storlek 2 500 x 2 350 mm är 239 kr enligt uppgift från år 2013.

2.    Power panel, förlängning av husgrunden. Kan användas när marken har sjunkit så långt att huset är helt öppet och det är omöjligt att få jorden att stanna kvar.

Prisuppgift för en Powepanel i storlek 2600 x 1200 mm är 900 kr i uppgift från 2013. Den kan sågas så att man kan få ut 2 eller 3 löpmeter av varje ”panel”.

Stopp i Avlopp

Undviks genom att.

  • fett i pannor torkas ut ur stekkärl innan diskning
  • snålspolning av toaletten används i avsedd omfattning

Vi stopp  kontakta: Norrorts Högtrycksspolning AB, 08-732 40 70.

Du får själv stå för kostnaden om stoppet ligger i fastigheten.
Har du inte rätt till rotavdrag debiteras extra avgift.

Om problemet ligger utanför fastigheten kontakta styrelsen.